Schedule for Sept. 25, 2016 - Oct. 1, 2016

Sun September 25, 2016 Class Coach RSVP WaitList
9 a.m. - 10 a.m. GOAT Class Colin Butterfield
0 of 20
10 a.m. - 11:15 a.m. Strength Colin Butterfield
0 of 20
Mon September 26, 2016 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral
1 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Kyle Cabral N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:15 p.m. CrossFit Lite Tess Hedblom N/A N/A
4:45 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Colin Butterfield N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom, Tess Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
Tue September 27, 2016 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
Wed September 28, 2016 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield
2 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
4:45 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Caleigh Forgue N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Thu September 29, 2016 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom
1 of 20
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:15 p.m. CrossFit Lite Tess Hedblom N/A N/A
4:45 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Tess Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Caleigh Forgue N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Caleigh Forgue N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
Fri September 30, 2016 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral
1 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Kyle Cabral, Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom, Tess Hedblom N/A N/A
Sat October 01, 2016 Class Coach RSVP WaitList
8 a.m. - 8:45 a.m. CrossFit Lite Tess Hedblom N/A N/A
9 a.m. - 10:15 a.m. Barbell Club Colin Butterfield
1 of 20
9 a.m. - 10 a.m. CrossFit WOD Caleigh Forgue N/A N/A
10:15 a.m. - 11 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Sun September 25, 2016 Class Coach RSVP WaitList
9 a.m. - 10 a.m. GOAT Class Colin Butterfield
0 of 20
10 a.m. - 11:15 a.m. Strength Colin Butterfield
0 of 20
Mon September 26, 2016 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral
1 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Kyle Cabral N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:15 p.m. CrossFit Lite Tess Hedblom N/A N/A
4:45 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Colin Butterfield N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom, Tess Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Tue September 27, 2016 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
Wed September 28, 2016 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield
2 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
4:45 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Caleigh Forgue N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Thu September 29, 2016 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom
1 of 20
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:15 p.m. CrossFit Lite Tess Hedblom N/A N/A
4:45 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Tess Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Caleigh Forgue N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Caleigh Forgue N/A N/A
Fri September 30, 2016 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral
1 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Kyle Cabral, Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
3 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Sat October 01, 2016 Class Coach RSVP WaitList
8 a.m. - 8:45 a.m. CrossFit Lite Tess Hedblom N/A N/A
9 a.m. - 10:15 a.m. Barbell Club Colin Butterfield
1 of 20
9 a.m. - 10 a.m. CrossFit WOD Caleigh Forgue N/A N/A
10:15 a.m. - 11 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Mon September 26, 2016 Class Coach RSVP WaitList
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
Tue September 27, 2016 Class Coach RSVP WaitList
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
Thu September 29, 2016 Class Coach RSVP WaitList
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom N/A N/A
Fri September 30, 2016 Class Coach RSVP WaitList
5:30 p.m. - 6:30 p.m. Get Fit Challenge Erik Hedblom, Tess Hedblom N/A N/A